I-TRENINK.COM | POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Konzultace (700 Kč za 1 hodinu)

Potřebujete pouze poradit / vyslechnout si naše dlouholeté zkušenosti a znalosti v dané problematice nebo nemáte dostatek času na pravidelné a systematické trénování a pouze potřebujete navrhnout rámcový trénink / doporučení na konkrétní kalendářní periody s cílem se udržovat v dobré kondici? Právě pro Vás je určena tato služba, rádi si Vás vyslechneme a poradíme.

Aktualizace tréninkových zón (500 Kč za 1 aktualizaci)

Máte svůj tréninkový systém nebo dokonce osobního trenéra a trénujete s wattmetrem, ale nevíte si rady se správným nastavením tréninkových wattových / tepových zón? Zašlete nám svá tréninková data z cyklistických wattmetrů, rádi vaše data zanalyzujeme a aktualizujeme Vám tréninkové zóny na následující tréninkové období ze zaslaných dat za posledních několik týdnů.

Analýza tréninkových dat (cena dle rozsahu dat a dalších parametrů)

Máte svůj vlastní tréninkový systém nebo dokonce osobního trenéra, ale nevíte si rady s vyhodnocením aktuálního stavu organismu, stupně únavy a adaptace organismu na předcházející tréninkové zatížení v jednotlivých tréninkových periodách? Máte problém s vyhodnocováním, zda náhodou netrénujete málo a nevytváříte na svůj organismus dostatečné tréninkové podměty nebo na druhou stranu se bojíte toho, zda netrénujete příliš hodně, pouze kumulujete únavu a vaše kondice stagnuje?

Zašlete nám svá data z cyklistických wattmetrů, rádi vaše data zanalyzujeme a odpovíme na důležité otázky tak, abyste mohli lépe naplánovat svá další tréninková období. Máme svůj vlastní koncept / softwarové analýzy, chráněné americkým patentem, dlouholeté zkušenosti s vyhodnocováním těchto tréninkových dat včetně WorldTour úrovně. Od nás se učí profesionální trenéři silničních týmů WorldTour kategorie, jsme průkopníky ve správném vyhodnocování reakcí organismu na předcházející tréninkové podměty. Dokážeme předpovědět i reakci organismu na budoucí tréninkové podměty v následujících několika týdnech.

Pronájem cyklistického wattmetru (600 Kč za 1 měsíc)

Nemáte svůj vlastní cyklistický wattmetr? Chcete výrazně zvýšit efektivitu svého tréninkového snažení a úsilí, které do toho dáváte? V rámci tréninkového programu „PROFESSIONAL“ nebo „CHAMPION“ nabízíme pronájem cyklistického wattmetru při trenérské spolupráci s námi na dobu minimálně jedné sezóny. Ve vyhodnocování wattového výkonu jsme odborníci, při používání wattmetru dokážeme daleko přesněji nastavit tréninkové zatížení na organismus, pouze přesné nastavení zatížení vede k růstu fyzické kondice.

Komplexní trenérské vedení / tréninkové programy
Nechcete jít cestou pokus / omyl a ztrácet drahocenný čas, hledáte odborníky, kteří Vás povedou k vámi vytyčenému sportovnímu cíli v podobě budování fyzické kondice nebo lepších sportovních výsledků na cyklistických závodech? Právě pro Vás je tato služba určena, staňte se jedním z našich úspěšných klientů.

V rámci počátečního / vstupního pohovoru (Skype nebo osobní setkání) nadefinujeme konkrétní cíle spolupráce, společně určíme vaše tréninkové a časové možnosti, a poté pro Vás připravíme tréninkový program a plán na zadané období s cílem úspěšně dospět k Vámi definovanému sportovnímu cíli. Víme jak na to!

Máme dlouholeté zkušenosti a znalosti, svou koncepci a unikátní patentovaný systém, umíme řídit správné tréninkové zatížení se zpětným vyhodnocováním tréninkových dat, zda dochází k pozitivní adaptaci organismu na předcházející tréninkové podněty. Vaše fyzická kondice bude růst, Vy budete silnější a rychlejší. Společnou prací a pílí toho dosáhneme.

Tréninkový program „BASIC“

Na základě vstupní konzultace (definování cílů spolupráce, tréninkové a časové možnosti) připravíme pro Vás individuální strategii následně rozpracovanou do podoby tréninkového plánu, který Vás povede k vámi požadovanému cíli. Seznámíme Vás s naší koncepcí a jednotlivými tréninkovými prvky obsaženými ve vašem tréninkovém plánu tak, abyste věděli, jak správně provádět tyto jednotlivé prvky. Před každým novým tréninkovým blokem obdržíte od nás tréninkový plán, který si vysvětlíme, abyste věděli, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat s cílem správně a efektivně plnit tréninkové zadání. Po absolvování 3-4 týdenního tréninkového bloku budou Vaše tréninková data vyhodnocena (pouze tepová frekvence) tak, abyste dostali zpětnou vazbu o kvalitě Vámi prováděných tréninkových jednotek v uplynulé tréninkové periodě. Na základě zaslaných dat tepové frekvence bude aktualizován tréninkový plán na následující tréninkovou periodu. V případě nutné potřeby (nemoc, pracovní vytížení) dojde k úpravě aktuálního tréninkového plánu do 48 hodin.

Tréninkový program BASIC je určen pro klienty, kteří chtějí vnést do svého sportování řád a systém s cílem se udržovat v dobré fyzické kondici, předcházet přetrénování a dospět k vytyčenému cíli stanoveném při počátečním pohovoru.

Tréninkový program „BASIC“ - Detailní popis

Tréninkový program „STANDARD“

Tréninkový program STANDARD vychází z předcházejícího tréninkového programu, který je rozšířen o tyto aspekty. Klient zasílá svá tréninková data (pouze tepová frekvence) na konci každého týdenního mikrocyklu (standardně v neděli) tak, aby tyto data mohla být před novým týdenním mikrocyklem analyzována a klientovi poskytnuta zpětná vazba (email, telekonference) s cílem co nejprecizněji provádět tréninkové zadání ve stanoveném zaslaném tréninkovém plánu. Správné a efektivní plnění tréninkových jednotek je vždy až na prvním místě.

Tréninkový program STANDARD je určen pro klienty, kteří mají čas na pravidelné trénování s důrazem na efektivní provádění tréninkového zadání a budování fyzické kondice.

Tréninkový program „STANDARD“ - Detailní popis

Tréninkový program „PROFESSIONAL“

Tréninkový program PROFESSIONAL vychází z předcházejícího tréninkového programu, který je rozšířen o tyto aspekty. Rámcové sestavení a konzultace stravovacího režimu. Pouze se správným tréninkem, ale bez správné regenerace a stravovacího procesu nelze docílit vysokých cílů.

Vyhodnocování tréninkových dat je rozšířeno o analýzu wattového výkonu, neboť profesionální řízení tréninkového procesu není pouze o správném a precizním plnění tréninkových jednotek, ale jde především o vyhodnocování fyziologických reakcí organismu na jednotlivé tréninkové podněty. Pouze správně nastavená tréninková práce vede k pozitivní adaptaci a k růstu fyzické kondice. Ve správném vyhodnocování tréninkových dat jsme průkopníky, od nás se učí trenéři a jednotlivé týmy na nejvyšší úrovni WorldTour kategorie včetně vítězů Tour de France.

Tréninkový program PROFESSIONAL je určen pro klienty, kteří kladou důraz na efektivní a precizní řízení tréninkového procesu v podobě pravidelného vyhodnocování reakcí organismu na předcházející tréninkové podněty a chtějí vnést řád do stravovacího režimu.

Tréninkový program „PROFESSIONAL“ - Detailní popis

Tréninkový program „CHAMPION“

Tréninkový program CHAMPION vychází z předcházejícího tréninkového programu, který je rozšířen o tyto aspekty. Sestavení detailního jídelníčku, každodenní vyhodnocování tréninkových jednotek a případná úprava následující jednotky v případě nutnosti zásahu (tréninkový podnět vyvolat neočekávanou / neplánovanou reakci organismu). Monitorování vývoje fyzické kondice (výkonnost, kapacita a stupeň únavy / přetížení organismu) naším unikátním patentovaným systémem v týdenních cyklech. V případě potřeby nepřetržitá komunikace (email, Skype, telefon). Osobní účast trenéra např. na tréninkovém kempu, individuální komplexní přístup na základě klientových požadavků.

Máme databázi WorldTour záznamů na úrovni TOP5 (mistrovství světa, olympijské hry) a TOP10 na GrandTour závodech včetně vítězů těchto závodů. Víme co funguje, máme zkušenosti a znalosti správně tyto data interpretovat, schopnost se učit z cizích i našich chyb a následně zefektivňovat náš tréninkový systém, který posléze přinese vyšší růst kondice našim klientům.

Tréninkový program CHAMPION je určen pro klienty, kteří od nás chtějí získat vše, co jsme se za dlouhá léta naučili, a chtějí nepřetržitě vyhodnocovat a řídit tréninkové zatížení s důrazem na co nejvyšší efektivitu a maximální růst kondice.

Tréninkový program „CHAMPION“ - Detailní popis
Grafické porovnání jednotlivých tréninkových programů
NENAŠLI JSTE PRO SEBE VHODNOU SLUŽBU? PŘESTO NÁS KONTAKTUJTE, RÁDI SI VÁS VYSLECHNEME

Pin It on Pinterest

Share This