I-TRENINK.COM | AKTUALITA

2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v oboru informatika pro Tomáše Tichého

Sep 17, 2009 | Oznámení

Tomáš Tichý přebírá ocenění z rukou pana Ing. Petra Kuchaře, člen představenstva společnosti ABRA Software a.s. a Sdružení pro informační společnost, za 2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v informatice se svojí prací s názvem Systém pro vyhodnocování tréninkových dat v cyklistice.Trenér a autor cyklistického softwaru Tomáš Tichý se svoji diplomovou prací Systém pro vyhodnocování tréninkových dat v cyklistice, která je právě základem pro nové analýzy a tréninkový cyklistický software Inza Performance Cycling Software, se umístil ve finálovém kole soutěže Diplomová práce roku 2009 v rámci celé České Republiky na 2. místě.

Tomáš právě přebírá ocenění z rukou pana Ing. Petra Kuchaře, který je členem představenstva společnosti ABRA Software a.s. a Sdružení pro informační společnost. Vítězem soutěže se stal pan Ing. Lukáš Zich. Pan Zich vyvíjí software, který monitoruje pohyb uživatelovy hlavy pomocí webkamery a na základě tohoto impulsu pohybuje s kurzorem myši po obrazovce. Uplatnění softwaru spadá především do oblasti zdravotnictví …

Pin It on Pinterest

Share This